Alcedo – vår tidning

1979 startade föreningen en medlemstidning som två år senare döptes till Alcedo. Alcedo är det latinska släktnamnet för kungsfiskaren.

Föreningens medlemstidning utkommer med tre nummer per år – i maj, september och december. Här presenteras bl.a. exkursionsprogram, exkursionsreferat och fågel- och växtinventeringar.

Andra artiklar kan mer utförligt skildra ett speciellt naturområde i kommunen eller kanske dyka ned i något aktuellt naturvårdsproblem. Nästan allt material är lokalt förankrat. För prenumeration se Bli medlem. Hitintills har vi producerat 118 nummer med totalt 4 260 sidor text och bilder.

Klicka på en tidning nedan för att läsa den som pdf.

2023

2022


2021


2020


2019

<

2018


2017

del 1del 2

2016

del 1del 2 del 1del 2

2015

 


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008