Obsar i Örkelljungabygden

Har du gjort någon intressant observation i Örkelljunga kommun? Det kan gälla växter, svampar, djur eller kanske något annat spännande. Inte bara fåglar alltså! Dela med dig av dina upplevelser genom att rapportera i vår obsbok.

Vår lokala obsbok


Artportalen

Artportalen, som administreras av Naturvårdsverket och Artdatabanken, kan du själv rapportera fåglar, däggdjur, växter, insekter, fiskar mm som du sett i Örkelljunga kommun.

Se vilka fåglar som rapporterats från Örkelljunga kommun
Se vilka kräldjur som rapporterats från Örkelljunga kommun
Se vilka groddjur som rapporterats från Örkelljunga kommun
Se vilka fjärilar/insekter som rapporterats från Örkelljunga kommun
Se vilka växter som rapporterats från Örkelljunga kommun
Se vilka svampar som rapporterats från Örkelljunga kommun


Mer från Artportalen

Antal arter per rapportör i Örkelljunga 2024
Antal arter som rapporterats i Örkelljunga 2024