Bli medlem

Medlemsavgifter för år 2022

360 kr
Medlemskap i Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Skåne och Örkelljungabygdens Natur. Du får tidningen Sveriges Natur, med normalt sex nummer per år och med en upplaga på ca 113 000 samt Örkelljungabygdens Naturs medlemstidning Alcedo tre gånger per år.
Naturskyddsföreningen: Plusgiro 90 19 09-2 – anmäl dig här

420 kr
Familjemedlemskap i Naturskyddsföreningen (fritt antal medlemmar på samma adress).
Naturskyddsföreningen: Plusgiro 90 19 09-2 – anmäl dig här

195 kr
Ungdomsmedlemskap: Plusgiro 90 19 09-2 – anmäl dig här

200 kr
Lokal medlem i Örkelljungabygdens Natur, vilket innebär att medlemsavgiften täcker framtagning och distribution av medlemstidningen Alcedo tre gånger per år.
Örkelljungabygdens Natur: Bankgiro 617-8792