Bli medlem

Medlemsavgifter för år 2023

360 kr
Medlemskap i Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Skåne och Örkelljungabygdens Natur. Du får tidningen Sveriges Natur, med normalt sex nummer per år och med en upplaga på ca 113 000 samt Örkelljungabygdens Naturs medlemstidning Alcedo tre gånger per år.
Naturskyddsföreningen:  – anmäl dig här

420 kr
Familjemedlemskap i Naturskyddsföreningen (fritt antal medlemmar på samma adress).
Naturskyddsföreningen:  – anmäl dig här

195 kr
Ungdomsmedlemskap (Under 26 år) – anmäl dig här

200 kr
Lokal medlem i Örkelljungabygdens Natur, vilket innebär att medlemsavgiften täcker framtagning och distribution av programblad två gånger per år samt årsskriften Alcedo en gång per år. Uppge ditt namn och postadress vid inbetalning.
Örkelljungabygdens Natur: Bankgiro 617-8792