Floran i Örkelljunga kommun

I mitten av 1960-talet började Leif Sigbo göra anteckningar om sina växtfynd i kommunen . Till en början var det mycket sporadiskt och osystematiskt men 1981 tog arbetet lite mer organiserad form som projektet Floran i Örkelljunga kommun.

Kommunen delades in i 52 zoner (egentligen 51, eftersom Pinnåområdet ingår i zon 20 men redovisas separat). I görligaste mån har indelningen från skåneinventeringen under 1940- och 50-talen använts.

Den senaste skåneinventeringen bygger på den ekonomiska kartan och koordinater med 100 meters noggrannhet. Projektets databas, med för närvarande över 38 000 poster, är också anpassad för detta. Ur databasen kan man ta fram artlistor över valda områden och utbredningskartor för alla arter.

Artlistan omfattar även alla tidigare kända fynd som gjorts i kommunen, totalt 1297 taxa (arter och underarter):

Floran i Örkelljunga
Artlista över Floran i Örkelljunga
Artlista över Biparadiset
Artlista över Pinnåområdet
Artlista över Spångabygget

 

Floraväkteri i Örkelljunga kommun

Under våren 2000 bildades en floraväktargrupp i föreningen. Syftet var att skaffa sig bättre koll på de växter som är något ovanligare i vår kommun. Några arter är sådana som försvunnit i stor utsträckning allt eftersom bete och slåtter minskat eller upphört helt. Andra arter är naturligt sällsynta hos oss då de kräver kalkrik mark eller speciella biotoper som vi normalt inte har. Vissa hotas av det moderna skogsbruket och andra är nykomlingar som vandrat in under senare år och därför intressanta att följa i fortsättningen.

En lista har tagits fram med 40-talet prioriterade arter. Vi kommer under årens lopp att besöka de lokaler som respektive art finns representerad med i projektet Floran i Örkelljunga. Meningen med inventeringen är att konstatera om arten finns kvar på lokalen och i så fall i vilken omfattning. Tanken är vidare att ytterligare återbesök ska ske med 3-5 års mellanrum. För några arter planeras årliga kontroller.

Vi ser gärna att fler växtintresserade deltar i vår verksamhet. Varför inte ta denna chans att uppleva lokalerna för ett antal arter med sparsam förekomst i Örkelljunga kommun. Kontakta någon i floraväktargruppen för ytterligare information!