Program vår – sommar 2023

Mars

2 mars, torsdag. Naturfotografen Jan Elmelid har denna torsdagkväll lovat hålla ett bildföredrag i Örkelljunga. Föredraget kretsar kring ämnet Möte med Djur  och Natur – framförallt kring Höör med omgivningar. Fåglar och kronhjortar hör till favoritdjuren för denne skicklige fotograf. Elmelid har haft sin uppväxt i Ringsjötrakten och är sen länge med i sammanslutningen Naturfotograferna. Denna kväll ägnas mestadels åt bilder från torråret 2018. Missa inte detta tillfälle att njuta av bilder på hög klass!! Samling kl 19.00 i Utbildningscentrum.

Ansvarig Kurt Arne Johansson 0706532989.

 

16 mars, torsdag. Per Lagerås föreläser denna torsdagkväll om ämnet Miljöförändringar i digerdödens spår – så påverkades sydsvenska höglandet när pesten drog fram. Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt har paleoekologen Lagerås, tillsammans med framförallt osteologen Caroline Arcini och medeltidsarkeologen Lars Ersgård, studerat hur en bautastor pestepedemi som digerdöden, på sikt kom att påverka landskapet och dess växt- och skogsliv under mycket lång tid framöver. Deras bok har fått följande titel: Environment, Society and the Black Death, tryckt 2016. Samling kl 19.00 i Örkelljunga församlingshem.

Ansvarig Janne Johansson 0733905091.

 

April

9 april, söndag.  Grod- och paddexkursion vid Björkeröd/Mölle mosse. (OBS – Anslutning till Kullabygdens exkursion). ”Vi kommer att samlas kl 20 på parkeringen precis NO Gruvtorget i Höganäs men det går också bra att ansluta vid Björkeröds parkering 20.15. Därifrån rör vi oss mot Mölle mosse, där förhoppningsvis paddornas lek är i full gång. Kanske stöter vi också på vanlig groda och de båda salamanderarterna.

Tag gärna med ficklampa/pannlampa, inte minst för att undvika att trampa på amfibierna. Stövlar eller oömma kängor/skor anbefalles. Exkursionsledare: Göran Paulson 073588474”.

 

15 april, lördag. Vandring i myrkomplex en aprildag. Som du säkert vet är en exkursion ut på någon av våra myrmarker näst intill ett obligatorium. Denna gång går vi i det långsträckta, flikiga myrkomplexet mellan Kallrasjön, Sällerås, mot Krångelbygget, Stjärneholm, Skinningeholm, Sandsjöholm?? Ofta smalnar torvmarken av och fastmarkspartier avlöser, varefter markerna sen åter domineras av myrmark. Längst ner i Sandsjöholm ligger en idyllisk göl omgärdad av gungflymattor. Under förra årets tjäderinventering hittades här inga spår av detta mäktiga skogshöns; ska vi ha bättre lycka denna gång? Hoppas du kommer med! Tag med riklig fika, bra fotbeklädnad. Samling vid Coop Extra kl 08.00.

Ansvariga Patric – 070 744 35 50, Björn – 070 951 53 23, Janne – 073 390 50 91.

 

Maj

1 maj, måndag. Vi vandrar denna gång i natursköna Sinarpsdalen och tittar på nybyggda våtmarker, går genom betesmarker där vi kanske ser rödkullor och fjällkor. Dalgången ligger i nära anslutning till Båstad, ute på Bjärehalvön. Ta med fika. Samling på parkeringen vid Coop Extra kl 09.00.

Ansvariga Lars Schale (072 7431118) och Janne Johansson (073 3905091).

 

7 maj, söndag.  Långfärd till en intressant, återställd sjö utanför Växjö. Heldag. Per-Erik Larsson informerar om den historik som skett över tid av Lilla Attsjön; från skapandet av kulturmark till omvända processen. Per-Erik har jobbat inom Södra Skogsägarna med miljöfrågor och har varit handläggare vid själva restaurerings-arbetet. Tag med dig väl tilltagen matsäck, bra kläder, skodon. Samling vid Coop Extra kl 07.45.

Ansvarig Kurt Arne Johansson  0706532989.

 

11 maj, torsdag. Uppstart FLORACIRKELN!! Denna kväll är första träffen med årets upplaga av floracirkeln, en cirkel kring våra kärlväxter – som smörbollar, svinrot, knärot. Eller kring upptäckten, upplevelsen av de mer ”småttiga” arterna borstsäv, junfrukam, strandlummer. Du vet själv att det finns otaliga växtarter både här i vår egen hemmakommun liksom i grannkommunerna Ängelholm,Klippan, Hässleholm, Laholm och Markaryd. Deltagarna i cirkeln hjälps åt med delar av cirkelns uppläggning och med framtrollandet av hyfsat väder. HÖR AV DIG om du undrar något!! Samling 18.00 vid Coop Extra.

Ansvarig  Janne Johansson   073 390 50 91.

 

13 maj, lördag. Vår krets av Naturskyddsföreningen i Skåne, Örkelljungabygdens Natur, ska i år stå som värdar för länsförbundets årliga LÄNSSTÄMMA:

Program
09.00
Samling i Örkelljunga, vid kursgården Strandhem, intill Hjälmsjön, Smålandsvägen 48.
09.15 Utflykt till Lärkesholmsområdet; Pär Connelid delar med sig av historisk forskning.
13.00 Lunch på Strandhem; vegetarisk lasagne (i möjligaste mån ekologiskt odlade råvaror).
14.00 Länsstämman genomförs.
15.30 (ca) Kaffe och avslutning; möjligheter finns, i mån av intresse, att efter stämman besöka det närbelägna Bi paradiset.

Övriga upplysningar
Anmäl dig om du vill ha lunch. Anmälan mejlas till Magnus Billqvist magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se eller tfn 0733-204 777.
– Medtag egen utefika för förmiddagen.
– Lunch till självkostnadspris.

 

Juni

3 juni, lördag. Vattendragsvandring i Stensån, Stensåns vattenråd. Lördag den 3 juni kl 13 – 16. Samling under kraftledningarna vid gamla riksväg 24 strax söder om Ekebränna. (Koordinater: 56.362555, 13.191190). Kör in på södra infarten (närmast Stensån).

 

Med LOVA-stöd restaureras Stensån till glädje för bl.a. lax, ål, havsnejonöga och flodpärlmussla. Stensåns vattenråd tar med er på vandring kring genomförda och kommande projekt. Även länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, naturskyddsföreningen m.fl. deltar. Ta med grova skor och fika.

Arrangör: Stensåns vattenråd.  Kontaktperson: Torsten Kindt, 070–3294571.

 

5 juni, måndag. Naturnatten. Under försommarnatten kan man få uppleva olika spännande fågelläten. Uppe i våra trakter kan det kanske vara ljudet från enkelbeckasinen, från vattenrallen eller kanske ännu mer säreget… från nattskärran. Vi får se vad en kväll som denna kan ge oss i form av upplevelser. Glöm inte fika och stövlar! Samling vid Netto kl. 21.00.  

Ansvariga Kurt Arne Johansson Kurt Arne Johansson  0706532989 & Björn Herrlund 070 951 53 23.

 

18 juni, söndag.  Vilda blommornas dag. I år är det tjugoförsta gången som detta nordiska samarrangemang kring vår vilda växtvärld äger rum. Ett otal platser runt kring i hela Norden är med och visar upp sina egna sevärdheter. Detta år väljer vi i Örkelljungabygdens Natur att göra ett besök till Spinneriet, kvillområdet vid Pinnån, i Västra och Östra Spång. Ta stövlar med dig! Samling vid Coop Extra kl. 09.00.

Ansvarig Janne Johansson.

 

Juli

6 juli, torsdag. Vi väljer denna sommarkväll att åka ner till Lärkeröd för att besöka Ingrid och Agne Einarssons marker med sina inslag av tilltalande skogsmark, betesmark mm. Vi tror på                       en fin vandring, avkopplande fikastund och trevliga pratstunder. Väl mött! Samling kl 18.00 vid Coop Extra.

Ansvarig Janne Johansson 0733905091.

 

3 augusti, torsdag. Slåtterkväll i Spångabygget. Nu för tiden är nog lieslåttern av sidvallsängen i Spång vår viktigaste tradition att hålla fortsatt liv i. ÖbN lovar att tillhandahålla liemännen, -kvinnorna ganska vassa lieblad och hanterliga lieorv!! Ängen är som bekant fuktig. Föreningen bjuder på fika. Allt detta måste du förstås delta i! Välkommen! Samling i Spångabygget kl 18.00.

Ansvariga Eva Johansson 070 5356845, Perry Vigelsbo 0435-51058, Janne Johansson 0733905091.

 

Augusti

10 augusti, torsdag. Borttagning av det slåtterhö från ängen som slogs förra torsdagkvällen uppe i Spång. Nu hjälps vi åt med att lyfta bort de avslagna, torkande stråna från örter, gräs, starr så att desamma kan spira upp på nytt nästkommande år. Samling i Spångabygget kl 18.00.

Ansvariga Eva Johansson 070 5356845, Perry Vigelsbo 0435-51058, Janne Johansson 0733905091.